2 Aralık 2004 Yıl: 110

Ana Sayfa

Bir devrime kalkıştık
            EN BÜYÜK BÖLGE GAZETESİKÜÇÜK İLANLAR      I     İNSAN KAYNAKLARI     I     SIK KULLANILANLARA EKLE     I    BİZE ULAŞIN

ANA SAYFA
Kent
3.Sayfa
Siyasi
Dış
Ekonomi
Yazarlar
Spor
Yazı Dizisi
Arşiv

MAGAZİN
Can Can
Pazar
Alışveriş
Sinema
Astroloji
Ne Nerede

EKSTRA
Hava Durumu
Eczaneler
Telefonlar
Sanal Galeri
Yararlı Linkler

MESAJ HATTI
Göztepe
Altay
Karşıyaka
İzmirspor
Denizli
Aydın
Vestel Manisa
Buca
Muğlaspor
Uşakspor

KÜÇÜK İLANLAR
Emlak
Vasıta
Eleman
Çeşitli
İlan Formu
Mesaj gönder

 

 


 

  Yazı Dizisi - Tire Dosyası

EVLİLİK ÖZEN İSTER

1| 2 | 3 | 4
Filiz İçke

BİR YASTIKTA KOCAMAK İÇİN ŞANSLI OLMAK YETERLİ DEĞİL
Biz evlenebilir miyiz?

Günümüzde eş seçme aşamasından başlayarak psikologlardan yardım alanların sayısı giderek artıyor. Çiftler, birbirlerine uygun olup olmadıklarını terapistlere soruyor

Başlarken
Günümüz insanının evlilikten beklentileri eskisine göre oldukça değişmiş durumda. Çiftler artık evliliklerden "bir yastıkta kocamak" tan çok daha fazlasını bekliyor. Bunun için de özellikle büyük kentlerde eş seçme aşamasından başlayarak uzmanlardan yardım alanların sayısı her geçen gün artıyor. Çiftler evlilik öncesi birbirlerine uygun olup olmadıklarını, aralarındaki uyum ve sevginin bir evliliği sürdürmeye yetip yetmeyeceğini bir de işin uzmanından öğrenmek istiyor. Bunun yanında evliliğinde bir sorunla karşılaşanlar da soluğu artık üst komşuda ya da en yakın arkadaşta değil, bir uzmanda alıyorlar. Aile terapileri ister çocuklu, ister çocuksuz olsun pek çok çifte ilişkilerindeki çıkmazlardan kurtulma şansı veriyor. İşler her zaman evliliğin devamıyla yürümüyor tabii ki. Bazen de uzun yıllar evli kalmış bir çift terapilerden sonra başından beri birbirleri için uygun olmadıklarını anlayıp yollarını ayırabiliyor. Sonuç olarak ister yola devam ister ayrılık kararı alınsın, terapi çiftlere durumlarını sağduyulu bir şekilde değerlendirme ve sağlıklı kararlar alma imkanı veriyor. Bu yazı dizisinde sağlıklı bir ailenin sahip olması gereken özelliklerden, ilişkilerde sorunlara yol açan hatalı davranışlara, aile terapisinden boşanmalara kadar örnek olaylarla zenginleştirilmiş pek çok bilgiyi bulacak, bu bilgilerle kendi ailenizi tüm dinamikleriyle değerlendirme şansı bulacaksınız.

AİT OLMA DUYGUSU
Aile, karı-koca ve çocuklardan ve bazen diğer yakın akrabalardan meydana gelen, üyeleri arasında sevgi, dayanışma, birbirlerine ait olma duygusu ve ortak amaçlar olan ekonomik, sosyal ve kültürel bir kurum.
Bir organizasyon olarak aile kurumu, aile üyelerinin, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya, üyelerinin toplum içinde kendilerini güvenle var edip geliştirmelerine aracılık eder. Aile aynı zamanda, toplumun kalkınıp gelişmesi, birliği ve sürekliliği için de temel bir işlev görür.

SAĞLIKLI AİLE
Ege Bireysel Gelişim Merkezi'nden Psikolog Cem Aslıtürk sağlıklı bir ailenin eş ve çocuklardan oluşan bir yapı olarak, her türlü kriz karşısında varlığını koruyabilmesi gerektiğini belirterek "Sağlıklı aile, değişim dönemlerini yıkımlara ve kayıplara uğramadan geçirebilen, ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik işlevlerini üyeleri için tatmin edici ölçülerde yerine getirebilen ailedir" diyor.
Sağlıklı ailede;
Aile bireylerinin her biri, aile içindeki konumları, hak ve sorumlulukları konusunda açık ve net bir anlayışa sahiptirler.
Ailenin her bireyi ailenin ortak ilke ve değerlerini açık ve net bir biçimde bilir.
Ortak kararlara ve ilkelere uyulmaması halinde hangi yaptırımların devreye sokulacağı üyeler tarafından net bir şekilde bilinir.
Aile içinde fiziksel, sözlü, duygusal ya da ekonomik şiddet asla söz konusu olmaz.
Aileyi ilgilendiren önemli kararların alınmasında, aile bireylerinin her biri, konumlarına göre kararlara katılım sorumluluğu üstlenir.
Aile üyeleri, fikirlerini, istek ve eleştirilerini, hiç bir korkuya kapılmadan özgürce ifade edebilirler.
Aile üyeleri, tercihlerini diğerlerinin haklarını çiğnemeyecek şekilde belirleme hakkına ve birey olma özgürlüğüne sahiptir.
Çatışmalı durumlarda, aile üyelerinde empati kurma, çatışma çözme ve uzlaşma becerileri gelişmiştir.
Aile üyelerinin her biri diğerlerinin yaşamsal özgürlüklerini ve gelişim fırsatlarını destekler.
Aile üyeleri arasında samimiyet ve dürüstlüğün yanında sevgi ve şefkat duyguları da gelişmiştir.

UYGUN EŞ SEÇİMİ
Aslıtürk'e göre kişinin kendisine uygun eş seçebilmesi için her şeyden önce kendisini tüm boyutlarıyla çok iyi tanıması gerekiyor. Eş seçmeden önce bireyler kişiliğin beş temel boyutunu dikkate alarak şu kirterlere göre değerlendirme yapmalı:
1. Eşler birbirlerine fizyolojik olarak uygun olmalı, birbirlerini fiziksel yapı olarak beğenmelidirler.
2. Eşler cinsel olarak birbirlerini çekici bulmalı ve arzulamalıdır. Birbirlerinin dürtüsel ve heyecansal gereksinmelerine cevap verebilecek uygunlukta olmalıdırlar.
3. Eşler birbirlerine duygusal açıdan, estetik beğeniler açısından, alt kişilik özellikleri açısından uygun olmalıdır.
4. Eşler birbirlerine zihinsel ve entelektüel yeterlilik açısından, kendini gerçekleştirme biçimleri açısından uygun olmalıdır.
5. Eşler birbirlerine, anlam dünyaları, inançları, değerleri ve yaşamsal amaçları, hedefleri ve idealleri açısından uygun olmalıdır.

Roller değişti boşanma arttı
Evlilikler önceleri iş bölümünü esas alan sosyo-ekonomik bir kurum niteliğindeyken, bugünkü evliliklerin kuruluşunda daha çok sevgi, aşk, anlayış birliği gibi psikolojik gereksinmeler belirleyici oluyor. Eş seçiminde etkin rol oynayan toplum içinde kabul görme gibi gereksinmeler yerini aşkı yaşamak, mutlu olmak, kendini bağımsız ve özgür bir şekilde gerçekleştirmek gibi gereksinmelere bırakıyor.
Geçmişte roller, erkek egemen bir dünyada cinsiyete dayalı iş bölümü esasına dayalı olarak ortaya çıkarken, günümüzde evlilikler giderek, kadın ve erkeğin gerçek doğasını gözeten eşitlikçi ilişkiler temelinde belirleniyor. Ancak aile ve evlilik kurumunda ortaya çıkan değişiklikler olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. Günümüzde boşanmaların kolaylaşması, ayrılmış eşlerin toplum tarafından giderek daha az baskı görmesi gibi nedenler, eşlerde evliliğin getirdiği sıkıntılara katlanma, zor dönemlerde destekleyici ilişkiler kurma isteğini zayıflatıyor. Herkes ideal bir evliliği arzuluyor kimse ayrılmak ya da mutsuz olmak için evlenmiyor ama eşlerin birbirini tamamladığı, mutlu olduğu, hem aşkı hem de kendilerini gerçekleştirme imkanı bulabildikleri ideal evlilikler pek nadir görülüyor. Evliliklerin çok azı aşk ve sevgi temeline dayanırken, pek çoğu ise sadece anlayış ve karşılıklı hoşgörü temeline dayalı olarak, toplumsal baskılarla, ekonomik ve sosyal zorunluluklar nedeniyle sürdürülüyor. Hangi temele dayanırsa dayansın pek az evlilikte karşılıklı uyumun sağlanabildiğini ve gereksinmelerin yeterli ölçüde karşılanabildiğini söyleyebiliriz.

YARIN: TEHLİKE ÇANLARI NE ZAMAN ÇALIYOR?


NE NEREDE
Cafe
Bar
Restoran
Tiyatro
Paket servis
Kültür Merkezi
Galeriler
Turizm acentaları
Oteller            EN BÜYÜK BÖLGE GAZETESİKÜNYE     I     REKLAM     I     SIK KULLANILANLARA EKLE     I    AÇILIŞ SAYFASI YAP

Yeni Asır, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:5 35260 Çankaya, İzmir
Tel:+90(232) 4415000    Fax:+90(232) 4464222